Erfrecht

Een opengevallen nalatenschap kan tot complexe erfrechtelijke kwesties leiden. Het is van groot belang uw positie helder in kaart te brengen.

Specialist in Erfrecht

Juist de diversiteit aan uiterste wilsbeschikkingen en de dikwijls tegenstrijdige belangen tussen de daarbij betrokken partijen maakt bijstand door een in het erfrecht gespecialiseerde advocaat vaak onontbeerlijk.

Bovendien zien onze advocaten een toename in gerechtelijke procedures en kwesties die samenhangen met het door een gevolmachtigde tijdens erflaters leven misbruiken van een volmacht of levenstestament.

Nieuws & veelgestelde vragen

Testament

Onze advocaten behandelen zowel testamentair erfrecht als erfrecht bij versterf, oftewel een nalatenschap waarbij erflater geen specifieke erfgenamen heeft aangewezen.

Lees meer

Procedure

Heeft de deurwaarder een dagvaarding aan u betekend, hebt u een verzoekschrift ontvangen, of neemt u zelf het initiatief tot een procedure? Wij vertegenwoordigen u in rechte. 

Lees meer

Onterfd

Bent u als afstammeling en/of parner door de erflater onterfd, dan kunt u een beroep doen op uw legitieme portie respectievelijk verzogingsvruchtgebruik.

Voor het inroepen en het vestigen van een en ander, maar ook voor overige wettelijke rechten, kunt u vanzelfsprekend contact met onze advocaten opnemen.

OBV-vordering

Een ouderlijke boedelverdeling kan onder het huidige erfrecht weliswaar niet meer worden gemaakt, die uit het verleden hebben wel hun gelding behouden.

Zijn de geldvorderingen van de kinderen nooit vastgesteld en is inmiddels ook de andere ouder komen te ovelijden, dan levert zulks vaak juridisch gepuzzel op.   

Wettelijke verdeling

De opeisbaarheid van de jegens de kinderen verschuldigde geldsom kan tot het sterven  van de andere ouder of een andere door erflater bepaalde situatie zijn uitgesteld.

Ook kan door de kinderen aanspraak worden gemaakt op wettelijke wilsrechten en kunnen mogelijke geschillen door de kantonrechter worden beslecht.

Bezoekadres

Tivolilaan 205 (De Enk)
6824 BV Arnhem

info@awf-advocaten.nl
026 - 845 45 55

Postadres

Postbus 2
6800 AA Arnhem

Deze site wordt beveiligd door reCAPTCHA en het Google Privacy-beleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.