Loading...

Specialist Erfrecht én Familierecht

Hulp nodig bij het bepalen van uw erfrechtelijke mogelijkheden? Verantwoord scheiden? Wij bieden juridisch maatwerk tegen gunstige tarieven.

Contact

Onze rechtsgebieden


Meer over onze rechtsgebieden

"Onze grondige kennis maakt uw dossier compleet."

Wij constateren een groeiende behoefte aan in het erfrecht en relatierecht gespecialiseerde advocaten!

Een serieuze zaak vergt nu eenmaal deskundige en op maat gesneden aandacht. 

Indien u gaat scheiden of te maken hebt met een erfenis, is het dus van groot belang zich van meet af aan te laten bijstaan door een specialist. 

Neem vrijblijvend contact op om uw geschil direct met een advocaat-specialist te bespreken in plaats van b.v. een juridisch medewerker of stagiair. 

Ons specialisten-uurtarief ligt vanwege onze efficiënte werkwijze doorgaans circa 25% onder dat van andere specialisten! 

Laatste nieuws

Exclusieve bevoegdheid executeur
BORIS AL | 05-08-2021

Kinderen niet-ontvankelijk in hun jegens de erfgenaam en de gevolmachtigde van de executeur ingestelde vordering. 

Lees verder →
Buitenlandse erfenis
BORIS AL | 05-08-2021

Valt een buitenlandse (Spaanse) erfenis in de tussen de echtgenoten bestaande huwelijksgoederengmeenschap? 

Lees verder →
Omvang verzorgingsvruchtgebruik ex artt. 4:29 en 4:30 BW
BORIS AL | 01-03-2020

Voor de omvang van de verzorgingsbehoefte kan er van uit worden gegaan dat de langstlevende echtgenoot aanspraak kan maken op een passende voorziening, maar dat is niet hetzelfde als een aanspraak om onder alle omstandigheden het leefpatroon van voorheen voort te zetten.

Lees verder →