Al & Wolkenfelt Advocaten - Erfrecht

De afwikkeling van een nalatenschap kan complex zijn en het geduld van de betrokkenen op de proef stellen. Bijstand door een in het erfrecht gespecialiseerde advocaat kan dan het verschil maken.

Erfenis

Voordat een nalatenschap tussen de erfgenamen wordt verdeeld, dient deze te worden beheerd en dienen de schulden te worden voldaan.

Bovendien dienen door het testament en/of de wet bepaalde aanspraken op straffe van verval niet uit het oog te worden verloren.

Wannneer de nalatenschap rijp is voor verdeling, kan er vervolgens verschil van inzicht ontstaan omtrent de wijze van verdeling.

Indien u er zelf niet meer uitkomt, kunt u gebruik maken van onze expertise.

Lees meer

Procedure

Erfrechtelijke belangen kunnen dusdanig met elkaar botsen, dat het voeren van een gerechtelijke procedure onontbeerlijk is.

Het is dan van belang in juridische zin goed beslagen ten ijs te komen en de juiste processuele voorschriften in acht te nemen.

Indien u de onwelwillende wederpartij wilt gaan dagvaarden of zelf gedaagde partij bent geworden, bent u dus van harte welkom.

Dat geldt natuurlijk ook voor de situatie dat u een dreigende brief van een advocaat hebt ontvangen en zich daar niet bij neerlegt.

Lees meer

Onterfd

Bent u als afstammeling en/of parner door de erflater onterfd, dan kunt u een beroep doen op uw legitieme portie respectievelijk verzorgingsvruchtgebruik.

Voor het inroepen dan wel vestigen van een en ander, maar natuurlijk ook voor de overige wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen.

OBV-vordering

Een ouderlijke boedelverdeling kan onder het huidige erfrecht weliswaar niet meer worden gemaakt, die uit het verleden hebben wel hun gelding behouden.

Zijn de vorderingen van de kinderen nooit vastgesteld en thans opeisbaar geworden, dan dient die oude nalatenschap alsnog te worden gereconstrueerd.

Wettelijke verdeling

De opeisbaarheid van een jegens een kind verschuldigde geldsom kan tot het in vervulling gaan van een door erflater bepaalde voorwaarde zijn uitgesteld.

Indien de langstlevende ouder tussentijds een huwelijk met een ander is aangegaan, kunnen de kinderen zich beroepen op zogenoemde wilsrechten.

Bezoekadres

Tivolilaan 205 (De Enk)
6824 BV Arnhem

info@awf-advocaten.nl
026 - 845 45 55

Postadres

Postbus 2
6800 AA Arnhem

Deze site wordt beveiligd door reCAPTCHA en het Google Privacy-beleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.