Procedure

Heeft de deurwaarder een dagvaarding aan u betekend, hebt u een verzoekschrift ontvangen, neemt u zelf het initiatief? Maak gebruik van onze expertise!

Kort geding

Na het openvallen van een nalatenschap kan de situatie tussen de diverse partijen dusdanig nijpend zijn, dat een voorlopige voorziening geboden is.

Indien de zaak zich leent voor een ordemaatregel en de gevorderde voorziening wordt toegewezen, heeft de bodemrechter echter nog altijd het laatste woord.

Onderwerp van een kort geding kan b.v. zijn het te gelde making van een woning of het op straffe van een dwangsom verschaffen van informatie.

De voorzieningenrechter van gedaagdes woonplaats is de bevoegde instantie, maar tevens kan worden aangeknoopt bij de laatste woonplaats van erflater.

Bodemprocedure

Afhankelijk van de in het geding zijnde kwestie is de rechtbank dan wel de kantonrechter bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Daarnaast hangt het van de betreffende wettelijke bepaling af of een procedure met een dagvaarding of een verzoekschrift moet worden ingeleid.

Gezien de dwingende toepassing van wettelijke regels wordt het geduld van partijen dikwijls op de proef gesteld, maar het is nu eenmaal niet anders.

Indien een uitspraak uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, kan men in ieder geval betrekkelijk snel aan de slag en het vonnis of de beschikking alvast laten executeren. 

Kosten

Een gerechtelijke procedure brengt in ieder geval meer duidelijkheid omtrent de inhoud van de tussen partijen bestaande rechtsverhouding.

Of het u allemaal de moeite waard is, dient u af te wegen tegen het object van het geschil en het soms onzekere resultaat van een procedure.

Wij hanteren een gunstig specialistentarief. Daarnaast dient u rekening te houden met verschotten, zoals kosten van de deurwaarder en griffierecht.

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten, dan kunnen wij met intemming van uw verzekeraar als externe advocaat optreden.

Bezoekadres

Tivolilaan 205 (De Enk)
6824 BV Arnhem

info@awf-advocaten.nl
026 - 845 45 55

Postadres

Postbus 2
6800 AA Arnhem

Deze site wordt beveiligd door reCAPTCHA en het Google Privacy-beleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.