Nieuws & Veelgestelde vragen

Indien de deurwaarder b.v. een dagvaarding aan u in persoon heeft betekend of in een gesloten enveloppe heeft achtergelaten, dient u zich te realiseren dat er reeds vanaf dat moment een gerechtelijke procedure tegen u loopt. 

Of het zin heeft de vordering te betwisten en welke materiële en formele juridische middelen u daarbij ten dienste staan, dient u dus tijdig met een advocaat te bespreken. 

Een verwijzing naar Boek 4 Burgerlijk Wetboek zal u waarschijnlijk niet veel wijzer maken. Het antwoord op uw vraag is namelijk afhankelijk van de op uw situatie betrekking hebbende specifieke feiten en omstandigheden, alsmede uw keuzes en die van derden. 

Maak gerust een afspraak met onze advocaten om uw erfrechtelijke positie te bepalen en eventueel actie te ondernemen. 

Indien een executeur zijn benoeming heeft aanvaard, kan er in het kader van diens beheer een patstelling ontstaan tussen hem en b.v. een erfgenaam of schuldeiser.

Wij onderzoeken de mogelijkheden, zoals het door de kantonrechter op uw verzoek ontslaan van de executeur of de benoeming van een vereffenaar door de rechtbank. 

Indien u een opeisbare vordering op de nalatenschap hebt, dient deze nog te worden voldaan. Er dient dus te worden uitgezocht waaruit de nalatenschap bestaat en of deze voldoende verhaal biedt.

Omdat een erfgenaam of vereffenaar onder bepaalde omstandigheden met zijn privé-vermogen aansprakelijk kan worden gehouden voor de voldoening van nalatenschapsschulden, dienen zijn gedragingen onderzocht te worden.

Als deelgenoten in de gemeenschap van nalatenschap dient u open kaart te spelem. Qua informatievoorziening bent u immers in grote mate van elkaar afhankelijk.

Mocht een van de erfgenamen een tot de nalatenschap behorend goed of geldsom opzettelijk hebben verzwegen, dan verbindt de wet daar de strenge sanctie aan dat de oneerlijke erfgenaam zijn aandeel daarin aan de overige erfgenamen verbeurt.

Een hele vervelende situatie die in de erfrechtelijke praktijk maar al te vaak voorkomt. 

Mocht op uw zus een verantwoordingsplicht rusten waarvan zij zich niet naar behoren kan kwijten, dan heeft de nalatenschap een vordering op uw zus en kan die schuld wellicht met haar aandeel in de te verdelen nalatenschap worden verrekend. 

Indien uw zus zonder toestemming van uw vader relevante bedragen uit zijn vermogen heeft onttrokken, dan zal dit op onrechtmatige wijze en/of onverschuldigd hebben plaatsgevonden en zal de nalatenschap een vordering op uw zus hebben.

Bezoekadres

Tivolilaan 205 (De Enk)
6824 BV Arnhem

info@awf-advocaten.nl
026 - 845 45 55

Postadres

Postbus 2
6800 AA Arnhem

Deze site wordt beveiligd door reCAPTCHA en het Google Privacy-beleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.