Loading...

Al & Wolkenfelt Advocaten
Alimentatie

De hoogte van alimentatie wordt bepaald door de behoefte van de alimentatiegerechtigde(n) en de draagkracht van de alimentatieplichtige(n).


"Onze advocaten hebben het alimentatierekenen goed onder de knie."

De hoogte van de alimentatie wordt bepaald door de behoefte van de alimentatiegerechtigde(n) en de draagkracht van de alimentatieplichtige(n).

Voormelde wettelijke maatstaven worden nader ingekleurd door de door Expertgroep Alimentatienormen ontwikkelde ‘aanbevelingen’, zoals opgenomen in het Rapport Alimentatienormen.

De aanbevelingen hebben geen kracht van wet en rechters en partijen zijn dus vrij daar in het individuele geval van af te wijken.

De vaststelling van alimentatie is maatwerk en vergt uitstekende kennis van het alimentatierekenen.

Onze alimentatieadvocaten hebben veel ervaring met alimentatierekenen en gebruiken bovendien de meest recente alimentatierekenprogramma’s. 

Indien een door partijen overeengekomen of door de rechter vastgestelde alimentatie nadien door wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen, kan deze overigens worden gewijzigd. 

Relevante informatie
(links / downloads / voorbeelden / brochures)

Indexeringstool alimentatie LBIO