Loading...

Onze rechtsgebieden


Meer over onze rechtsgebieden

Laatste nieuws

Exclusieve bevoegdheid executeur
BORIS AL | 05-08-2021

Kinderen niet-ontvankelijk in hun jegens de erfgenaam en de gevolmachtigde van de executeur ingestelde vordering. 

Lees verder →
Buitenlandse erfenis
BORIS AL | 05-08-2021

Valt een buitenlandse (Spaanse) erfenis in de tussen de echtgenoten bestaande huwelijksgoederengmeenschap? 

Lees verder →
Omvang verzorgingsvruchtgebruik ex artt. 4:29 en 4:30 BW
BORIS AL | 01-03-2020

Voor de omvang van de verzorgingsbehoefte kan er van uit worden gegaan dat de langstlevende echtgenoot aanspraak kan maken op een passende voorziening, maar dat is niet hetzelfde als een aanspraak om onder alle omstandigheden het leefpatroon van voorheen voort te zetten.

Lees verder →