Loading...

Al & Wolkenfelt Advocaten
Kantoororganisatie


Al & Wolkenfelt Advocaten is een combinatie van de zelfstandige advocaten mr. B.J. Al (KvK-nummer 30274256) en mr. M. Wolkenfelt (KvK-nummer 61014435), die ieder onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico in de vorm van een eenmanszaak de advocatenpraktijk uitoefenen. Daarbij maken zij gebruik van elkaars kennis, ervaring en specifieke inzicht. Het betreft géén maatschap in de zin van de wet.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben beide advocaten via Niehoff Werning Assurantiën ondergebracht bij HDI Global SE Netherlands. Verzekerd bedrag bedraagt maximaal € 2.000.000,- per aanspraak.

mr. Al en mr. Wolkenfelt staan als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 - 335 35 35, info@advocatenorde.nl).

Zij hebben zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten met de hoofdrechtsgebieden erfrecht en familierecht laten registreren en zijn op grond daarvan verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de orde tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.