Loading...

Al & Wolkenfelt Advocaten
Mediation

Onze advocaten treden als mediator op indien partijen bereid zijn open kaart te spelen. Wederzijds respect en serieuze inzet is daarbij van essentieel belang.


"Mediation kan goed werken indien u bereid bent de knopen samen door te hakken."

Indien u het samen eens bent over de te regelen gevolgen van uw echtscheiding, kunnnen u en uw partner bij één advocaat-mediator terecht. Wij noemen dit scheidingbemiddeling.  

Dit geldt ook voor de situatie dat nog geen volledige overeenstemming is bereikt en u wilt bezien of de totstandkoming van een echtscheidingsconvenant een reële mogelijkheid is.

In beide gevallen gelden er bijzondere spelregels. De advocaat behartigt dan immers niet de belangen van slechts één partij, maar treedt als mediator voor u beiden op. 

Een dergelijke wijze van scheiden geniet doorgaans de voorkeur. Landurige en kostbare procedures kunnen daarmee immers worden voorkomen. Men houdt dan immers het heft in (eigen) handen. 

Indien er nog minderjarige kinderen zijn, ligt mediation des te meer in de rede. Het gezamenlijk (blijven) uitoefenen van het ouderlijk gezag vergt immers constructief en toekomstgericht overleg.

Daarnaast verdient o.a. de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap dan wel de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden de aandacht, alsmede de invulling van eventuele onderhoudsverplichtingen.

Wanneer er bij u en uw partner draagvlak bestaat om zonder bemoeienis van de overheidsrechter onder begeleiding van een mediator zaken te regelen, bent u dus ook wat dat betreft bij ons op het juiste adres.

Onze advocaat-mediators mr. Boris Al en mr. Marije Wolkenfelt zijn verbonden aan de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS).