Loading...

Honorarium en kosten

2019


"Het inschakelen van een advocaat-specialist kan juist kostenbesparend werken!"

Wie in een procedure is betrokken, heeft doorgaans al genoeg zorgen aan zijn hoofd. Hoge advocaatkosten zijn dan extra wrang. 

Wij proberen uw dossier derhalve zo efficiënt mogelijk te behandelen. Dit vergt echter wel serieuze bestudering van uw zaak.

Wij bieden dan ook geen 'online-paketten' aan, waarbij u uiteindelijk vaak zelfs duurder uit bent dan met onze werkwijze.

Het toepasselijke uurtarief wordt tijdens het intakegesprek bepaald en is mede afhankelijk van de aard en complexiteit  van uw zaak.

Wij brengen géén opslag kantoorkosten in rekening van doorgaans 6%!

Wel berekenen wij de kosten aan u door die wij voor de behandeling van uw zaak moeten maken, zoals kosten deurwaarder, leges en/of griffierecht.

Als u in het buitenland woonachtig bent, wordt een voorschot in rekening gebracht (depot), dat wordt verrekend met de afsluitende declaratie. 

In beginsel werken wij niet op basis van het wettelijke stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand ('pro deo', 'toevoeging').

Indien u een rechtsbijstandsverzekering hebt, maar juist behoefte hebben aan een 'eigen' advocaat, dan worden onze werkzaamheden in bepaalde situaties door uw verzekeraar vergoed. Dit i.v.m. uw recht op vrije advocaatkeuze. 

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing onze algemene voorwaarden.