Loading...

Al & Wolkenfelt Advocaten
Honorarium en kosten

2020


"Het inschakelen van een advocaat-specialist kan juist kostenbesparend werken!"

Wie betrokken is bij een juridisch conflict, heeft al genoeg zorgen aan zijn hoofd. Advocaatkosten zijn dan extra wrang. Vooral indien men denkt dat men gelijk heeft. 

Wij proberen uw dossier zo efficiënt mogelijk te behandelen. Dit vergt wel serieuze bestudering van uw zaak, met aandacht voor de details, die doorslaggevend kunnen zijn.

Het is aan u te bepalen of de door u te maken kosten in redelijke verhouding staan tot uw belangen. Dat is dus een persoonlijke afweging. 

Indien u in staat bent ons op adequate wijze te voorzien van de door ons benodigde stukken, werkt dit kostenbesparend. 

Wij hanteren een passend specialistentarief en brengen géén extra toeslag kantoorkosten in rekening. 

Wel berekenen wij de kosten aan u door die wij voor de behandeling van uw zaak eventueel moeten maken ('verschotten'), zoals kosten deurwaarder, leges, kadaster en/of griffierecht.

Als u in het buitenland woont, wordt standaard een voorschot in rekening gebracht, dat wordt verrekend met de afsluitende declaratie.

Soms zijn wij bereid de rechtzoekende op basis van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand ('toevoeging') bij te staan.

Indien u een rechtsbijstandsverzekering hebt, dan worden onze declaraties eventueel door uw verzekeraar vergoed. Dit i.v.m. uw recht op vrije advocaatkeuze. 

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing onze algemene voorwaarden.