Loading...

Al & Wolkenfelt Advocaten
Erfrecht

Wij constateren een groeiende behoefte aan in het erfrecht gespecialiseerde advocaten.


"De invloed van Romeins recht laat zich vooral in het erfrecht gelden."

Indien u krachtens het versterferfrecht of bij uiterste wilsbeschikking (testament) tot erfgenaam bent aangewezen, kunnen er onderling en/of t.o.v. de executeur tal van geschillen omtrent de afwikkeling van de nalatenschap ontstaan.

Dit geldt ook indien u krachtens legaat een vorderingsrecht jegens de nalatenschap hebt.

Ook indien u – al dan niet impliciet – bent onterfd en aanspraak wenst te maken op uw legitieme portie, kan verschil van mening ontstaan omtrent de samenstelling en de waardering van de nalatenschap.

Bovendien kunt u geconfronteerd worden met allerlei andere schuldeisers van de nalatenschap. Misschien dat u zelfs in privé wordt aangesproken voor een boedelschuld!

In dergelijke kwesties kunt u een beroep op ons doen en staan wij u tevens als procesadvocaat bij in een gerechtelijke procedure.

Wij houden ons met name bezig met:

- wilsbekwaamheid van de erflater (was de inhoud van het testament conform de wil van de erflater?)

- uitleg van het testament

- ouderlijke boedelverdeling en kindsdeel

- legitieme portie ('wettelijk erfdeel')

- verzorgingsvruchtgebruik

- wettelijke verdeling

- executele, bewind en vereffening

- verdeling nalatenschap door de erfgenamen

- aansprakelijkheid en schuldeisers

- recht op informatie en boedelbeschrijving

- internationaal privaatrecht.

Relevante informatie
(links / downloads / voorbeelden / brochures)