Loading...

Erfrecht

Wij constateren een groeiende behoefte aan in het erfrecht gespecialiseerde advocaten.


"De invloed van Romeins recht laat zich vooral in het erfrecht gelden."

Naast het echtscheidings- en alimentatierecht zijn onze advocaten gespecialiseerd in het erfrecht.

Weliswaar betreft het twee afzonderlijke rechtsgebieden (Boek 1 BW resp. Boek 4 BW), in bepaalde opzichten delen zij dezelfde algemeen vermogensrechtelijke leerstukken.

Daarnaast wordt de relatie tussen partijen ook in het erfrecht vaak door bloedverwantschap bepaald. Bovendien kan ook de afwikkeling van een erfenis de verhoudingen op scherp zetten.

Als familierechtadvocaten constateren wij een groeiende behoefte aan in het erfrecht gespecialiseerde advocaten. In die hoedanigheid kunnen wij u dan ook in tal van erfrechtelijke kwesties als advocaat bijstaan.

Daarbij valt te denken aan kwesties die verband houden met:

- wilsbekwaamheid van de erflater (stemde de inhoud van het testament overeen met de wil van de erflater?)

- versterferfrecht en testamentair erfrecht (erfstellingen, legaten en lasten)

- ouderlijke boedelverdeling en kindsdeel

- legitieme portie ('wettelijk erfdeel')

- verzorgingsvruchtgebruik

- wettelijke verdeling

- executele, bewind en vereffening

- verdeling nalatenschap door de erfgenamen

- aansprakelijkheden en schuldeisers

- internationaal privaatrecht.

Relevante informatie
(links / downloads / voorbeelden / brochures)