Loading...

Erfrecht

Wij constateren een groeiende behoefte aan in het erfrecht gespecialiseerde advocaten.


"De invloed van Romeins recht laat zich vooral in het erfrecht gelden."

Naast het echtscheidings- en alimentatierecht zijn onze advocaten gespecialiseerd in het erfrecht.

Weliswaar betreft het twee afzonderlijke rechtsgebieden (Boek 1 BW resp. Boek 4 BW), in bepaalde opzichten delen zij dezelfde algemeen vermogensrechtelijke leerstukken.

Daarnaast wordt de relatie tussen partijen ook in het erfrecht vaak door verwantschap bepaald. Bovendien kan ook de afwikkeling van een erfenis de verhoudingen op scherp zetten.

Als familierechtadvocaten constateren wij een groeiende behoefte aan in het erfrecht gespecialiseerde advocaten. In die hoedanigheid kunnen wij u dan ook in tal van erfrechtelijke kwesties als advocaat bijstaan.

Te denken valt aan zaken die verband houden met:

 • ‘compos mentis’ (was erflater ten tijde van zijn beschikken wilsbekwaam?)
 • wilsgebreken (bedreiging, bedrog of onjuist motief)
 • uitleg van de uiterste wilsbeschikking
 • (beneficiaire) aanvaarding / verwerping van de nalatenschap 
 • versterferfrecht
 • legitieme portie 
 • executeur en vereffenaar  
 • verdeling van de nalatenschap   
 • wettelijke verdeling en de uitoefening van wilsrechten
 • verzorgingsvruchtgebruik langstlevende ouder 
 • internationale nalatenschappen.

Relevante informatie
(links / downloads / voorbeelden / brochures)