Loading...

Echtscheiding

Onze advocaten behandelen echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap en de verbreking van informele samenlevingsvormen.


"Neem slechts genoegen met een in het familierecht gespecialiseerde vFAS-advocaat!"

Indien partijen het eens zijn over de echtscheiding en de gevolgen van de scheiding in onderling overleg wensen te regelen, treden onze echtscheidingsadvocaten als bemiddelaar (‘mediator’) op. Er gelden dan bijzondere spelregels. 

In de overige gevallen behartigen onze advocaten de belangen van één partij en treden wij dus eenzijdig voor u op. Wij staan u dan in uw hoedanigheid van verzoekende of verwerende partij in de echtscheidingsprocedure bij.

Onze advocaten streven er naar de echtscheiding ordelijk en constructief te laten verlopen. Voorkomen dient te worden dat de echtscheiding in een vechtscheiding resulteert, met alle extra kosten van dien.

Omdat u gedurende de gehele echtscheiding zowel inhoudelijk als procedureel door uw eigen echtscheidingsspecialist wordt bijgestaan, is er sprake van betrokken en persoonlijke bijstand en kan de behandelend advocaat in uw echtscheiding maatwerk leveren.

Als vFAS-familierechtadvocaten houden wij onze kennis up to date en zijn wij dus op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen het familierecht. Wij maken gebruik van de nieuwste alimentatierekenprogramma’s.

Indien u zich in uw echtscheiding van meet af aan laat bijstaan door een advocaat-specialist familierecht, kunnen u veel toekomstige - vaak onnodige - procedures bespaard blijven.