Loading...

Al & Wolkenfelt Advocaten
Echtscheiding

Wij behandelen echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap en de verbreking van informele samenlevingsvormen.


"Iedere echtscheiding is uniek."

Indien u beiden wilt scheiden en de gevolgen van uw echtscheiding in onderling overleg wilt regelen, treden onze echtscheidingsadvocaten als bemiddelaar (‘mediator’) op. Er gelden dan bijzondere spelregels. 

In de overige gevallen behartigen onze advocaten de belangen van één partij en treden wij dus eenzijdig voor u op. U bent dan de verzoekende of verwerende partij in de echtscheidingsprocedure.

Onze advocaten streven er naar de echtscheiding ordelijk en constructief te laten verlopen. Immers dient voorkomen te worden dat uw echtscheiding escalleert, met alle extra kosten van dien.

Omdat u gedurende de hele echtscheiding door uw eigen advocaat wordt bijgestaan, is er sprake van betrokken en deskundige bijstand en kan de behandelende advocaat maatwerk leveren.

Als familierechtadvocaten houden wij onze kennis op peil en zijn wij op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen het familierecht. Wij maken tevens gebruik van geavanceerde alimentatierekenprogramma’s.

Indien u bereid bent te investeren in een verantwoorde echtscheiding, neemt de kans op toekomstige procedures aanmerkelijk af.